Juryns motivering

Med värme, humor och osedvanlig skärpa iakttar årets pristagare både samtiden och sig själv. Det är bra att vara en fri man, men en fri kvinna som fröken Friman har årets pristagare gestaltat så miljoner tittare har fått veta något om kvinnokampens historia. Hon skriver, regisserar, programleder, spanar och talar i radion med ett uttryck som sannerligen gör intryck!